საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

ბორის სტაბილური იზოტოპები (10B და 11B) ძირითადად ბირთვულ ენერგეტიკაში გამოიყენება მათი ნეიტრონშთანმთქმელი და ნეიტრონგამჭვირვალე უნიკალური თვისებების გამო. ჩვენ გთავაზობთ შემდეგი სახის პროდუქტებს: