საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

„საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის“ ბაზაზე არსებული მექანიკური საამქრო გთავაზობთ ფართო სპექტრის მომსახურებას.
მექანიკური საამქრო ამჟამინდელი „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის“ ბაზაზე 1963 წლიდან ფუნქციონირებს. საამქრო დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტებით და ტექნიკური აღჭურვილობით:


a უნივერსალური სახარატო და საფრეზო ჩარხების პარკი
a კარუსელური ჩარხი - დიამეტრი 800 მმ
a ფურცლოვანი მასალის დასახვევი და და საჭრელი დანადგარები:
a ვალცი - მინ. 280 მმ დიამეტრი
a ვალცი - მინ. 120 მმ დიამეტრი
a გილიოტინა - 3 მმ-დან 12 მმ-მდე მასალის დასჭრელად
a ნებისმიერი დეტალის არგონით შედუღება
a სამინამბერო სამუშაოები - მეღვინეების, სპეციფიური ლაბორატორიული აღჭურვილობისა და ფარმაცევტული წარმოებისთვის.