საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

ნახშირბადის იზოტოპებიდან, 13C-ით გამდიდრებული შარდოვანა H2NCONH2, ძირითადად სამედიცინო სფეროში გამოიყენება.
ჩვენს ცენტრს შეუძლია  13C-ით გამდიდრებული (ხვედრითი წილი,% ატ 99+) , მაღალი სისუფთავის CO და CO2 - ის წარმოება

 

პროდუქტის დასახელება - 13C შარდოვანა

პროდუქტის აღწერა - თეთრი ფერის ფხვნილი

  

13C Enrichment≥ 99,9%
ID Test B\ID Test C for Urea Nitrate White ppt
ID Test A \ID Test D for Biuret Formation Red-violet color
Melting Range 132 – 135OC
Assay 99,0 – 100,5%
Residue on ignition ≤ 0,1%
Sulfate ≤ 0,01%
Heavy Metals ≤ 10 ppm
Biuret ≤ 0,1%
Ammonium ≤ 500 ppm
Weight Loss on Drying ≤ 1,0%
Alkalinity Red-orange color
Clarity and Color of Solution Clear and colorless