საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

b10 amorpროდუქტის დასახელება - ამორფული ბორის ფხვნილი, გამდიდრებული იზოტოპით ბორ–10 

პროდუქტის აღწერა - მუქი რუხი ან შავი ფერის ფხვნილი

 

  
ბორ–10იზოტოპით გამდიდრება, ატ % ≥ 95
ძირითადი ნივთიერების შემცველობა, მას. % ≥ 95
ნახშირბადის შემცველობა, მას. % ≤ 1,0
კალიუმის, ნატრიუმის, კაჟის, რკინის, ნიკელის, მაგნიუმის, კალციუმის, ალუმინის,მარგანეცის, სპილენძის მინარევთა ჯამური შემცველობა, მას. % ≤ 1,7
მარცვლის საშუალო ზომა, მკმ <2