საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

B acid

პროდუქტის დასახელება - ბორის მჟავა, გამდიდრებული იზოტოპით ბორ–11

პროდუქტის აღწერა - თეთრი კრისტალური ფხვნილი

 

  
ბორ–11 იზოტოპით გამდიდრება, ატ % ≥ 95
ძირითადი ნივთიერების შემცველობა, მას % ≥ 99,95
წყალში უხსნადი ნაშთი, ppm ≤ 40
Cl, ppm ≤ 2
F, ppm ≤ 0,8
SO4, ppm ≤ 2,5
PO4, ppm ≤ 0,4
Pb,  ppm ≤ 1
Fe,  ppm ≤ 1,5
Na, ppm ≤ 2
Ca, ppm ≤ 3
As, ppm ≤ 0,5