საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

B10 carbide

პროდუქტის  დასახელება- ბორის კარბიდის ფხვნილი გამდიდრებული იზოტოპით ბორ-11

პროდუქტის აღწერა - მუქი რუხი კრისტალური ფხვნილი

 

 

  
ბორ-11 იზოტოპით გამდიდრება,  ატ % ≥ 98
ბორის შემცველობა, მას. % 75-80
საერთო ბორი,  საერთო ნახშირბადი (B+C), მას. % ≥ 98,0
ბორის ჟანგი B2O3, მას. % ≤0,3
რკინა (Fe), მას. % ≤0,8
სილიციუმის, კალციუმის, მაგნიუმის, ალუმინის (Si, Ca, Mg, Al) ჯამური შემცველობა, მას.% ≤1
მარცვლის საშუალო ზომა,  მკმ * <5

 * მარცვლის ზომა შეიძლება შეიცვალოს დამკვეთის მოთხოვნის მიხედვით