საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

B11 amorp

როდუქტის დასახელება - ამორფული ბორის ფხვნილი, გამდიდრებული იზოტოპით ბორ–11

პროდუქტის აღწერა - მუქი რუხი ან შავი ფერის ფხვნილი

 

  
ბორ–11 იზოტოპით გამდიდრება, ატ % ≥98
ძირითადი ნივთიერების შემცველობა, მასა % ≥95
ნახშირბადის მინარევების შემცველობა, % მას ≤ 1,0
კალიუმის, ნატრიუმის, კაჟის, რკინის, ნიკელის, მაგნიუმის, კალციუმის, ალუმინის,მარგანეცის, სპილენძის მინარევთა ჯამური შემცველობა, მას % ≤ 1,7
მარცვლის საშუალო ზომა, მკმ <2